El Centre d'Estudis d'Altafulla us dóna la benvinguda més cordial i us agraeix l'interès que demostreu en visitar la nostra web.

 

Dir-vos que la nostra entitat va ser creada el 1977 amb la voluntat de servir Altafulla i la subcomarca camptarragonina del Baix Gaià.

 

En la mesura de les nostres possibilitats, en aquestes dècades, hem procurat mantenir-nos fidels als ideals fundacionals.

 

Una part dels treballs realitzats pels socis i amics col•laboradors, com ara les conferències, les excursions o les exposicions, no es conserva, però una altra la podeu trobar reflectida a la miscel∙lània amb periodicitat anual, Estudis Altafullencs i en les nombroses monografies de temàtica altafullenca i baixgaianenca editades per la nostra entitat.

 

Dir-vos que sempre estem a la vostra disposició per qualsevol consulta que ens feu arribar.

 

 

El Centre d'Estudis d’Altafulla